VIDUSSKOLAS UN PAMATSKOLAS KOLEKTĪVS 


Valda Malceniece, direktore
e-pasts: valda[at]jaunaskola.lv

Maira Ore, finanšu vadītāja 


Ina Zepa, biroja vadītāja
e-pasts: cesis[at]jaunaskola.lv

Inna Rezgale, psiholoģe Dina Pētersone, direktores vietniece 1.-6.kl. posmā, latviešu valoda, literatūra


Biruta Pjalkovska, direktores vietniece 7.-11.kl. posmā, matemātika


Jolanta Briša, angļu valoda


Uģis Barons, matemātika


Baiba Leitena, māksla


Edīte Puriņa, pedagoga palīgs


Solvita Sarkane, matemātika

Una Dreiblate, ģeogrāfija

Linda Mārtiņsone, 2. klases skolotāja


Sandis Kalējs,  fizika, inženierzinības


Santa Zvirbule, spāņu un angļu valoda


Roberts Skutelis, angļu valoda


Elita Tomsone, mūzika

Digna Sircova
, dizains un tehnoloģijas


Elīna Ruska, 3. klases skolotāja


Madara Didrihsone, skolotāja palīgs


Iveta Klāva, vēsture


Kitija Dumpe, skolotāja palīgs

Mārtiņš Jēgers, vēsture, valsts aizsardzības mācība


Ilva Šinta, spāņu un franču valoda


Kristīne Slavēna, 1.klases skolotāja


Sanita Zariņa, sports un veselības mācībaPIRMSSKOLAS KOLEKTĪVS


Dace Pundure, direktora vietniece pirmsskolā


Marita Asne, pirmsskolas pedagogs


Gabriela Degsne, skolotāja palīgs

Madara Rubene, pimsskolas pedagogs

Ieva Čače, pirmsskolas pedagogs

Annija Kreile,
pirmsskolas pedagogs

Zanda Reitere, pirmsskolas pedagogs

Arta Bildere, pirmsskolas izglītības metodiķe

Ieva Kalniņa, skolotāja palīgs, mūzika

Astrīda Selma, skolotāja palīgs


Dace Zālīte, skolotāja palīgs


Ilona Misāne, skolotāja palīgs


Ieva Ģiptere, skolotāja palīgs


Kitija Dumpe, skolotāja palīgs

Zane Švēdere, skolotāja palīgs

Antra Zvirbule, skolotāja palīgs

Lauma Ābele, skolotāja palīgs (ilgstošā prombūtnē)

Dana Baltace, skolotāja palīgs (ilgstošā prombūtnē)


Agnese Šķiliņa, skolotāja palīgs (ilgstošā prombūtnē)


Pirkumu grozs