VIDUSSKOLAS UN PAMATSKOLAS KOLEKTĪVS 

KristinePujate_fotoSandraLielmeza-1-1.jpg
Kristīne Pujāte, direktore
e-pasts: kristine.pujate[at]jaunaskola.lv

Maira Ore, finanšu vadītāja 


Ieva Čače-Kaibe, biroja vadītāja
e-pasts: cesis[at]jaunaskola.lv

Sandra Lielmeža, direktora vietniece, sociālās zinības 5.klasei Linda Mārtiņsone, 1. un 3. klases skolotāja


Inguna Rotberga, 2. klases skolotāja


Jolanta Briša, 4. un 5. klases skolotāja,  angļu valoda un sociālās zinības

Santa Azace,
 latviešu valoda 3. un 4. klasei

Madara Didrihsone, skolotāja palīgs


Edīte Puriņa, dabaszinības 1. un 3. klasei


Kaspars Ķīķeris
, sporta skolotājs


Una Dreiblate, 9.klases skolotāja, ģeogrāfija un dabas zinības

Biruta Pjalkovska, matemātika 8. un 9. klasei

Sandis Kalējs,  fizika, dabaszinības, inženierzinības


Santa Zvirbule, spāņu valoda

Roberts Skutelis, angļu valoda II 12.klasei


Elita Tomsone, mūzika

Digna Sircova
, 8. klases skolotāja, datorika

Ilva Šinta, spāņu un franču valoda

Anitra Gaiķe, pedagoga palīgs

Iveta Ose, direktora vietniece izglītības jautājumos, vēsture un sociālās zinības 6.-9. klasei

Mārtiņš Jēgers, valsts aizsardzības mācība

Marita Dzedone, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas


Zane Golvere, angļu valoda 6., 8. un 9. klasei


Inese Meldere - Pura, matemātika 4. un 5. klasei


Liene Čemme, latviešu valoda II, radošā rakstīšana, 12. klases skolotāja


Šarlote Baškevica, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas 


Ieva Zole, latviešu valoda un literatūra 8. un 9. klasei

Inna Rezgale, psiholoģe


Ance Irmeja, filozofija 12. klasei


Edīte Homka,
bioloģija un ķīmija 8. un 9. klasei


Dace Mežkone,
matemātika 4. - 6. klasei

Maija Zeiļuka,
latviešu valoda un literatūra 4. - 6. klasei
PIRMSSKOLAS KOLEKTĪVS

IneseVitenberga_fotoSandraLielmeza-1.jpgInese Vitenberga, direktora vietniece izglītības jautājumos pirmsskolā

Kitija Dumpe, direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos


Gita Cielēna, pirmsskolas pedagogs


Laima Ostrovska, pimsskolas pedagogs

Iluta Lauga, pirmsskolas pedagogs


Annija Kreile, 
pirmsskolas pedagogs

Zanda Reitere, pirmsskolas pedagogs

Evija Paegle, skolotāja palīgs


Ilona Misāne, skolotāja palīgs

Antra Zvirbule, skolotāja palīgs
 

Kaspars Ķīķeris, sporta pedagogs

Ieva Kalniņa, skolotāja palīgs, mūzika 


Dace Zālīte, skolotāja palīgs

Astrīda Selma, skolotāja palīgs


Vera Juškova-Dambe, skolotāja palīgs


Paula Roze, skolotāja palīgs


Ilze Spriņģe, direktora vietniece pirmsskolā (ilgstošā prombūtnē)


Madara Rubene, pirmsskolas pedagogs (ilgstošā prombūtnē)