VIDUSSKOLAS UN PAMATSKOLAS KOLEKTĪVS 


Valda Malceniece, direktore
e-pasts: valda[at]jaunaskola.lv

Maira Ore, finanšu vadītāja 


Ina Zepa, biroja vadītāja
e-pasts: cesis[at]jaunaskola.lv

Inna Rezgale, psiholoģe Linda Mārtiņsone, 1. un 3. klases skolotāja


Inguna Rotberga, 2. klases skolotāja


Jolanta Briša, angļu valoda un sociālās zinības, 4. un 5. klases audzinātāja

Santa Azace,
 latviešu valoda 3. klasei

Madara Didrihsone, skolotāja palīgs


Edīte Puriņa, dabaszinības 1. un 3. klasei


Kaspars Ķīķeris
, sporta skolotājs


Una Dreiblate, ģeogrāfija un dabas zinības, 9. klases skolotāja

Biruta Pjalkovska, matemātika 6., 8. un 9. klasei

Sandis Kalējs,  fizika, inženierzinības


Santa Zvirbule, spāņu un angļu valoda

Roberts Skutelis, angļu valoda


Elita Tomsone, mūzika

Digna Sircova
, datorika, 8. klases skolotāja

Ilva Šinta, spāņu un franču valoda

Kitija Dumpe, skolotāja palīgs

Iveta Klāva, vēsture un sociālās zinības

Mārtiņš Jēgers, valsts aizsardzības mācība

Marita Dzedone, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas


Ksenya Zlobina, angļu valoda 8. un 9. klasei


Inese Meldere - Pura, matemātika 4. un 5. klasei


Liene Čemme, latviešu valoda II, radošā rakstīšana, 12. klases skolotāja


Šarlote Baškevica, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas


Ieva Zole, latviešu valoda un literatūra 8. un 9. klasei
PIRMSSKOLAS KOLEKTĪVS


Evija Grava, direktora vietniece pirmsskolas izglītības darbā 


Arta Bildere, pirmsskolas izglītības metodiķe


Gita Cielēna, pirmsskolas pedagogs


Madara Rubene, pimsskolas pedagogs

Ieva Čače, pirmsskolas pedagogs

Annija Kreile, 
pirmsskolas pedagogs

Zanda Reitere, pirmsskolas pedagogs

Iluta Lauga, pirmsskolas pedagogs


Ilona Misāne, skolotāja palīgs

Antra Zvirbule, skolotāja palīgs
 

Kaspars Ķīķeris, sporta pedagogs

Ieva Kalniņa, skolotāja palīgs, mūzika 


Dace Zālīte, skolotāja palīgs

Astrīda Selma, skolotāja palīgs

Ilze Spriņģe, direktora vietniece pirmsskolā (ilgstošā prombūtnē)Dana Baltace, skolotāja palīgs (ilgstošā prombūtnē)


Agnese Šķiliņa, skolotāja palīgs (ilgstošā prombūtnē)


Pirkumu grozs