VECĀKIEM 


Bērnu sasniegumi mācībās - kā tos mērīt, un ko parāda skolu reitingi? 

Būt vecākam mūsdienu sabiedrībā ir grūti, bet aizraujoši. Tik daudz iespēju kā attīstīt mūsu bērnus, bet arī liels spiediens izdarīt pareizās izvēles, lai savam bērnam nodrošinātu labāko startu dzīvē un iespējas strauji mainīgajā nākotnē. Skolas izvēle ir svarīga. Tā ieliks pamatu tālākajam izglītības ceļam, kas mūsdienās turpinās visas dzīves garumā.

Skolu reitingi ir viena no daudzām pieejām, kā vērtēt skolas un izvēlēties savam bērnam piemērotāko. Reitingi, salīdzināšanās ar citām skolām, mērķis būt labākai par citām skolām, nekad nav bijis Cēsu Jaunās skolas mērķis. Mūsu fokuss ir individuālais bērna izglītības ceļš, kurā katrs cenšas sasniegt savu labāko “es”.

Tomēr arī mēs sastingām pie ekrāniem, kad kādā aprīļa “Panorāmas” sižetā  Cēsu Jaunās skolas centralizēto eksāmenu rezultātus 9. klasei angļu valodā ierindoja vienā grupā ar Rīgas elitāro ģimnāziju rezultātiem. Patiešām, pagājušā gada 9. klases centralizētajos eksāmenos mums ir gājis ļoti labi. Latviešu valodas eksāmenā skolas vidējais rādītājs ir 75% no 100%, kamēr vidēji valstī tie bija nedaudz virs 50 procentiem. Savukārt angļu valodā mūsu vidējais rādītājs ir 89% no 100%!

Analizējot 9. klašu centralizēto eksāmenu rezultātus Cēsīs, Cēsu Jaunā skola stabili ieņem 2. vietu aiz Cēsu Valsts ģimnāzijas.


Tomēr reitingi, kas balstās tikai uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, neatklāj visus svarīgos izglītības procesa elementus - emocionālo vidi skolā, sadarbību ar vecākiem,  konfliktsituāciju un krīžu pārvarēšanu. Vēl nav izveidots reitings, kas mēra attieksmi – cieņu, godīgumu, izpalīdzību, prieku un ieinteresētību. Pie mums, Cēsu Jaunajā skolā, šie elementi ir tikpat svarīgi kā vidējie rādītāji priekšmetu eksāmenos. Mēs esam pārliecinājušies, ka emocionāli un fiziski droša vide ir priekšnoteikums labu rezultātu sasniegšanai, kā arī bērnu, skolotāju un vecāku mentālajai veselībai un labbūtībai.