VECĀKIEM


SKOLAS VECĀKU PADOME 

Katrā klasē ir ievēlēts viens vecāks/klases pārstāvis (2020./2021. māc. g.)

1. klase - 

2.klase - 

3.klase - 

4.klase - 

5. klase - 

6. klase -

7. klase -

9. klase

Pirkumu grozs