Distances līgums 

SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”, Reģ. Nr. 44103119959, Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, AS  "Swedbank" ,HABALV22, konts: Konts: LV40HABA0551046006494, tālrunis: +371 29621119, e-pasts: cesis@jaunaskola.lv, WEB: www.jaunaskola.lv, šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: 


Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo interneta veikalu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, pasūtījuma veikšanas procesā izvēloties apmaksas veidu "bankas pārskaitījums". Pārdevējs sagatavo un uz Pircēja e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstoša rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Piegādes kārtība

Piegāde VISĀ LATVIJĀ ar Omniva pakomātu starpniecību: 2,99 EUR.

Ja klients, noformējot pasūtījumu, izvēlējies apmaksas veidu "Bankas pārskaitījums", tad Pārdevējs nodrošina preču piegādi piecu dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Kurš ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi? Par Jūsu personas datu apstrādi ir atbildīga SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”  (Pārzinis), kas veic datu apstrādes pārziņa uzdevumus. Turpmāk tekstā atsauces uz “mēs” un “mums” ir atsauces uz SIA „Cēsu Jaunā pamatskola”. Kontakti: telefona numurs: +371 29125261, e-pasta adrese: liene.cemme@jaunaskola.lv.

Kādus datus mēs apstrādājam? Lai nodrošinātu pasūtījuma sagatavošanu un piegādi, mums ir nepieciešami šādi personas dati: Klienta - vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un telefona numurs.

Kam Jūsu dati tiek nodoti? Jūsu personas dati tiek nodoti trešajām personām vienīgi gadījumos, kad piegādi veic kurjerdienests. Dati par Jūsu pirkumiem tālāk nodoti netiek. Tie paliek vienīgi pie mums.

Kam mēs Jūsu datus izmantosim? Jūsu personas dati tiks izmantoti pasūtījumu sagatavošanai, piegādei un pirkumu statistikas apkopošanai.

Kā uzzināt datus, kas par mani tiek glabāti, un kā veikt tajos labojumus vai to dzēšanu? Mēs sniegsim Jums informāciju par Jūsu datiem, kas pie mums tiek glabāti un par to, kā mēs tos izmantojam. Ja šie dati ir neprecīzi, mēs veiksim labojumus. Ja vēlaties, lai mēs dzēšam pie mums esošos Jūsu personas datus, tad rakstiski informējiet mūs un mēs veiksim datu dzēšanu.

Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība? SIA „Cēsu Jaunā pamatskola” aizsargā Klienta un ceļotāju datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „Cēsu Jaunā pamatskola” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.