Cēsu Jaunā skola mācību procesu organizē atbilstoši Valsts Vispārējās izglītības standartam un priekšmetu paraugprogrammām.

Iekšējās kārtības noteikumi

Lejupielādēt dokumentu

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Lejupielādēt dokumentu

Kārtība, kādā reģistrē un uzņem bērnus Cēsu Jaunās vidusskolas pamatizglītības programmā

Lejupielādēt dokumentu


Izglītojamo uzņemšanas kārtība Cēsu Jaunās vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā
Lejupielādēt dokumentu


Pašnovērtējuma ziņojums

Lejupielādēt dokumentu

Izglītojamo drošības noteikumi

Lejupielādēt dokumentu
 
 


 
 

PROJEKTI


OPEN YOUR MIND AND LET ME IN! 

2022-1-LV02-KA152-YOU-000058776 

Liene Lote Čemme, CJS vidusskolas pedagoģe un jauniešu mentore 

Cēsu Jaunās vidusskolas 11. klases jaunieši pagājušā gada nogalē uzrakstīja ERASMUS+ programmu projektu “Open your mind and let me in”, kas skar mūsdienās aktuālu jautājumu – jauniešu identitāti un cilvēktiesības ar uzsvaru uz vienlīdzīgām tiesībām. Šī projekta nosaukums nes ideju, lai paraugāmies plašāk, lai saskatām atšķirīgo sev apkārt un cenšamies to pieņemt. Lai droši varam runāt par savas identitātes apzināšanu un dzimuma vienlīdzību.

Jaunieši kā partnerorganizāciju izvēlējās gruzīnu pārstāvjus “Union Georgian Youth For Europe” (GYE), aicinot arī jauniešus no Guzijas aizdomāties par šo tematu. Projekta temats un galvenais mērķis - likt jauniešiem no Latvijas un Gruzijas vairāk izprast šī temata nozīmi un apjaust savu lomu un ietekmi uz šo jautājumu mūsdienu sabiedrībā.

Projekta "Open Your Mind and let me in" uzdevumi ir likt cilvēkiem aizdomāties par cilvēktiesībām un vienlīdzīgām tiesībām kopumā. Protams, Latvijā un visā pasaulē īpaši aktuāls kļuvis dzimumu līdztiesības un identitātes jautājums. Diemžēl arvien vairāk jauniešu arī Latvijā ir spiesti slēpt savas patiesās sajūtas par dzimuma identitāti. Ir bailes runāt un atklāt citiem, par to, kā jaunietis vai jauniete jūtas. Arī nesenajās Saeimas vēlēšanās bija politiskie spēki, kuri krasi vai nu nosodīja vai atbalstīja dzimuma identitātes jautājumus.

Cēsu Jaunās skolas jaunieši vēlas aktualizēt šo tematu. Veidot diskusijas starp jauniešiem, tostarp iesaistot jauniešus no Gruzijas. Sarunu un projekta laikā ir būtiski mudināt jauniešus nebaidīties runāt par šādiem tematiem. Ir vēlme izglītot un atbalstīt vienaudžus, kuriem identitātes jautājumi ir svarīgi un aktuāli.

Cēsu Jaunās vidusskolas 11. klases skolnieks Tomass Gusts Grizāns saka: “ Būtu lieliski, ja šis projekts palīdzētu mazināt diskrimināciju sabiedrībā kopumā. Ja tas veicinātu vienlīdzību dažādos cilvēktiesību jautājumos. Mēs dzīvojam atvērtā un modernā sabiedrībā, kur cilvēki, tostarp jau jaunieši, nebūtu jāiedala kādās konkrētās kategorijās.”

Savukārt 11. klases skolniece Ieva, rakstot kopā ar klasesbiedriem pagājušajā mācību gadā šo projektu, norādīja, ka identitātes jautājums skar ikvienu cilvēku, arī pieaugušos. “Un nereti par šo tematu ir jārunā arī pieaugušo vidē. Darba vidē. Skolas vidē. Protams, tas skar arī mūs, jauniešus.”

Vidusskolēns Sebastians norāda, ka šis jautājums ir svarīgs gan puišiem, gan meitenēm, turklāt ne tikai pusaudža vecumā, bet vēlāk studiju gados. Kad darba devējs izdara izvēli kāda dzimuma priekšā, kad atalgojums mainās vai kad vecāki mājās traukus liek mazgāt māsai, bet malku kamīnam ienest – brālim. “Uzskatu, ka dzīvojam sabiedrībā, kad esam vienlīdzīgi. Vismaz vēlamies tādi būt,” norāda CJS skolēns.

Jauniešu mērķis projekta laikā ir izveidot video materiālu, kas kas rosinās pārdomas par cilvēktiesībām, identitāti un vienlīdzīgu tiesību jautājumiem.

Apmaiņas projekts norisināsies Gruzijā, Rustavi pilsētā no 1.- 10. novembrim, satiekoties jauniešiem no abām dalībvalstīm.

#cēsujaunāskola #erasmus+ #GYE #jaunatnesstarptautiskoprogrammuagentura #europeanidentityandvalues #gendereqality

"Pumpurs“ - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Cēsu Jaunā pamatskola jau otro mācību gadu piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projektā piedalās 5. - 8.klase skolēni, un tas tiek īstenots dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Dalību tajā pieteikt var gan paši skolēni, gan pedagogi un vecāki. Saziņai par projektu - cesis@jaunaskola.lv.

***

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību laika posmā no 2021.gada septembra līdz 2022.gada maijam īstenoja projektu Es zinu, kurp es eju!”, kura ietvaro 19 Cēsu Jaunās vidusskolas 6., 7. un 8.klases jauniešiem bija iespēja piedalīties nodarbībās, lai veicinātu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, pozitīvu pašvērtējumu, kā arī attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties un darboties sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta ietvaros jaunieši piedalījās:

❖    Iepazīšanās nodarbībā caur komandu veidojošām aktivitātēm, jaunieši nodibināja pozitīvu gaisotni grupā, un darbojās radoši, veidojot savu projekta “ceļu”, tādējādi iepazīstot projekta norisi un ieguvumus.

❖    Mērķu plānošanas meistarklasē “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?” jaunieši apguva mērķu plānošanas metodiku, veidoja savu mērķu karti.

❖    Pārgājiena “Piedzīvojums dabā” laikā dalībnieki ne tikai apguva ugunskura kurināšanas, patvēruma veidošanas un ēdiena gatavošanas iemaņas dabā, bet arī, caur praktisku darbošanos grupā un komandu veidošanas aktivitātēm- guva izpratni par savu lomu grupā, saliedējās, novērtēja un stiprināja savas stiprās puses.

❖    Sadarbību un komunikāciju veicinošā treniņā dalībnieki, darbojoties mazās grupiņās, izpildīja dažādus mazus, izaicinošus komandu uzdevumus, piedzīvoja situācijas, kur tie trenēja komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas, mācījās sadarboties un paļauties viens uz otru.

❖    Nodarbību “MĀCĪTIES DAROT” laikā dalībnieki iepazinās ar Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumā apgūstamajām profesijām, tehnikuma dzīvi un piedāvātajām iespējām. Nodarbību gaitā īstenoja savu projektu-  izstrādāja jaunu produktu- koka vāzi, kā arī piedalījās “zaļo” salātu gatavošanas meistarklasē.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE"

“Cēsu Jaunās skolas attīstība: kvalitatīva mācību satura un drošas psihosociālās vides nodrošināšana”

Sociālais uzņēmums SIA Cēsu Jaunā pamatskola ir uzsākusi projekta “Cēsu Jaunās skolas attīstība: kvalitatīva mācību satura un drošas psihosociālās vides nodrošināšana” realizēšanu. Projekta mērķis ir nodrošināt maksimālu iestādes resursu un potenciāla izmantošanu, izveidojot atbalsta personāla komandu un nodrošinot mācību uzskates līdzekļus un aprīkojumu 5 mācību priekšmetiem (bioloģija, ķīmija, vēsture, ģeogrāfija, fizika). Biznesa projekts tiek finansēts, izmantojot Sociālās uzņēmējdarbības programmas Grantu un Granta saņēmēja līdzdalību. ESF projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001, līgums Nr. 239162/SU0000117.