Cēsu Jaunā skola mācību procesu organizē atbilstoši Valsts Vispārējās izglītības standartam un priekšmetu paraugprogrammām.

Iekšējās kārtības noteikumi

Lejupielādēt dokumentu

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Lejupielādēt dokumentu

Pašnovērtējuma ziņojums

Lejupielādēt dokumentu
 

Izglītojamo drošības noteikumi

Lejupielādēt dokumentu
 
 


 
 

PROJEKTI

"Pumpurs“ - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Cēsu Jaunā pamatskola jau otro mācību gadu piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projektā piedalās 5. - 8.klase skolēni, un tas tiek īstenots dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Dalību tajā pieteikt var gan paši skolēni, gan pedagogi un vecāki. Saziņai par projektu - cesis@jaunaskola.lv.

***

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību laika posmā no 2021.gada septembra līdz 2022.gada maijam īstenoja projektu Es zinu, kurp es eju!”, kura ietvaro 19 Cēsu Jaunās vidusskolas 6., 7. un 8.klases jauniešiem bija iespēja piedalīties nodarbībās, lai veicinātu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, pozitīvu pašvērtējumu, kā arī attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties un darboties sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta ietvaros jaunieši piedalījās:

❖    Iepazīšanās nodarbībā caur komandu veidojošām aktivitātēm, jaunieši nodibināja pozitīvu gaisotni grupā, un darbojās radoši, veidojot savu projekta “ceļu”, tādējādi iepazīstot projekta norisi un ieguvumus.

❖    Mērķu plānošanas meistarklasē “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?” jaunieši apguva mērķu plānošanas metodiku, veidoja savu mērķu karti.

❖    Pārgājiena “Piedzīvojums dabā” laikā dalībnieki ne tikai apguva ugunskura kurināšanas, patvēruma veidošanas un ēdiena gatavošanas iemaņas dabā, bet arī, caur praktisku darbošanos grupā un komandu veidošanas aktivitātēm- guva izpratni par savu lomu grupā, saliedējās, novērtēja un stiprināja savas stiprās puses.

❖    Sadarbību un komunikāciju veicinošā treniņā dalībnieki, darbojoties mazās grupiņās, izpildīja dažādus mazus, izaicinošus komandu uzdevumus, piedzīvoja situācijas, kur tie trenēja komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas, mācījās sadarboties un paļauties viens uz otru.

❖    Nodarbību “MĀCĪTIES DAROT” laikā dalībnieki iepazinās ar Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumā apgūstamajām profesijām, tehnikuma dzīvi un piedāvātajām iespējām. Nodarbību gaitā īstenoja savu projektu-  izstrādāja jaunu produktu- koka vāzi, kā arī piedalījās “zaļo” salātu gatavošanas meistarklasē.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE"

“Cēsu Jaunās skolas attīstība: kvalitatīva mācību satura un drošas psihosociālās vides nodrošināšana”

Sociālais uzņēmums SIA Cēsu Jaunā pamatskola ir uzsākusi projekta “Cēsu Jaunās skolas attīstība: kvalitatīva mācību satura un drošas psihosociālās vides nodrošināšana” realizēšanu. Projekta mērķis ir nodrošināt maksimālu iestādes resursu un potenciāla izmantošanu, izveidojot atbalsta personāla komandu un nodrošinot mācību uzskates līdzekļus un aprīkojumu 5 mācību priekšmetiem (bioloģija, ķīmija, vēsture, ģeogrāfija, fizika). Biznesa projekts tiek finansēts, izmantojot Sociālās uzņēmējdarbības programmas Grantu un Granta saņēmēja līdzdalību. ESF projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001, līgums Nr. 239162/SU0000117.

Pirkumu grozs