Cēsu Jaunā skola mācību procesu organizē atbilstoši Valsts Vispārējās izglītības standartam un priekšmetu paraugprogrammām.

Kārtība kādā Cēsu Jaunās pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde organizē mācību procesu, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu

Lejupielādēt dokumentu 
 
 

Iekšējās kārtības noteikumi

Lejupielādēt dokumentu

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Lejupielādēt dokumentu

Pašnovērtējuma ziņojums

Lejupielādēt dokumentu
 

Izglītojamo drošības noteikumi

Lejupielādēt dokumentu
 
 


 
 

PROJEKTI

"Pumpurs“ - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Cēsu Jaunā pamatskola jau otro mācību gadu piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projektā piedalās 5. - 8.klase skolēni, un tas tiek īstenots dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Dalību tajā pieteikt var gan paši skolēni, gan pedagogi un vecāki. Saziņai par projektu - Liene.Marauska@jaunaskola.lv.

“Cēsu Jaunās skolas attīstība: kvalitatīva mācību satura un drošas psihosociālās vides nodrošināšana”

Sociālais uzņēmums SIA Cēsu Jaunā pamatskola ir uzsākusi projekta “Cēsu Jaunās skolas attīstība: kvalitatīva mācību satura un drošas psihosociālās vides nodrošināšana” realizēšanu. Projekta mērķis ir nodrošināt maksimālu iestādes resursu un potenciāla izmantošanu, izveidojot atbalsta personāla komandu un nodrošinot mācību uzskates līdzekļus un aprīkojumu 5 mācību priekšmetiem (bioloģija, ķīmija, vēsture, ģeogrāfija, fizika). Biznesa projekts tiek finansēts, izmantojot Sociālās uzņēmējdarbības programmas Grantu un Granta saņēmēja līdzdalību. ESF projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001, līgums Nr. 239162/SU0000117.

Pirkumu grozs