NĀC MĀCĪTIES PAMATSKOLĀ


Cēsu Jaunā pamatskola nodrošina un attīsta ideju par mūsdienīgu skolu, šobrīd nodrošinot iespēju bērniem no 1. līdz 9. klasei apgūt 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

Informējam, ka, uzsākot mācības pamatskolā nepieciešama bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u). 

Pirms dokumentu pildīšanas aicinām atnākt pie mums ciemos un iepazīties ar mūsu pedagogiem, skolas telpām un atmosfēru. 

Lejupielādēt iesniegumu

Kārtība, kādā reģistrē un uzņem bērnus Cēsu Jaunās vidusskolas pamatizglītības programmā:
Lejupielādēt dokumentu

Skolas dzīve ir notikumiem bagāta

Piedāvājam mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību skolēniem līdz 9.klasei. „Mūsdienīga” – bērns iemācās mācīties, meklēt un lietot informāciju, uzņemties atbildību par mācību procesu atbilstoši vecumam, sadarboties. „Kvalitatīva” – bērns prot un lieto iegūtās zināšanas un prasmes gan individuāli, gan sadarbojoties. Mēs ticam, ka skolu beigs personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, pieņemt lēmumus, sasniegt savus mērķus, uzņemties atbildību un sadarboties.


Mācību pieeja un metodes mainās un attīstās atbilstoši ikdienas situācijām un gūtajai pieredzei, taču nemainīgi tiek strādāts pie tā, lai audzēkņi apgūtu patstāvīgās mācīšanās prasmes un līdz skolas beigšanai iegūtu pēc iespējas dažādāku pieredzi, darot pēc iespējas dažādākas praktiskas lietas. Skolā tiek analizēts katra skolēna mācību progress pašam pret sevi, lai ikviens tiktu atbalstīts sasniegt savu augstāko iespējamo rezultātu.

Vide, telpu iekārtojums un izmantošanas mērķi tiek veidoti un radīti kopā ar audzēkņiem. Vide ir mājīga, mūsdienīga un mācību procesu atbalstoša. Tā nemitīgi mainās, un tiek nemitīgi attīstīta. Iestāde atbalsta gudru resursu izmantošanu, radošu lietu pārstrādi un pielāgošanu, kāda konkrētajā brīdī audzēkņiem nepieciešama dzīves prasmju apgūšanai.