NĀC MĀCĪTIES PIRMSSKOLĀ

Pirmsskolā uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma. Informējam, ka, uzsākot mācības pirmsskolā,   nepieciešama bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u).

Pirms dokumentu pildīšanas aicinām atnākt pie mums ciemos un iepazīties ar mūsu pirmsskolas pedagogiem, telpām un kopīgo sajūtu.

Lejupielādēt iesniegumu

Mūsu mazie ikdienas mirkļi

Bērni piedzimst ar vēlmi pētīt izzināt, eksperimentēt. Bērns savā būtībā ir pacietīgs un neatlaidīgs, ja vien viņam ļauj darīt. Darīt to, kas viņam ir svarīgs, aizraujošs. 

Mēs ievērojam katra bērna patreizējo attīstības stadiju, unikālo personību. Nelielās pirmsskolas grupas palielina individualizācijas iespēju, kas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Grupas vides iekārtojums aktivitāšu centros ļauj veikt individualizāciju bērnam pašam. Strādājam pēc principa “mazāk ir vairāk”, nesteidzoties, iedziļinoties, iesaistot bērnus sava darba kritēriju izvirzīšanā, vērtēšanā, un sabalansējot bērna plānoto un pedagoga virzīto darba procesu.

Mums šķiet svarīgi  saglabāt un veicināt bērna dabīgo zinātkāri, rosinot bērnus pašus izdarīt izvēli. Mērķtiecīgi veicinot kritiskā domātāja prasmju attīstību jaunāko  bērnu grupās, vecākajās grupā bērni ir gatavi paši  izvēlēties pētāmās tēmas, kopā ar pedagogu izvirzīt  mācību uzdevumus. Pedagogi un bērni  šajā procesā ir līdzvērtīgi sadarbības partneri.

Ģimenes   ir bērna pirmie audzinātāji un skolotāji, un tās bērnu ietekmē visvairāk. Skolas aktivitātēm ir saikne ar mājām, kas dod iespējas skoliņā apgūtās zināšanas un pieredzi papildināt mājās, un otrādi - ar mājās iegūto pieredzi, zināšanām dalīties skolā. 

Mācību procesu plānojot, skolas komanda kopā izvirza sasniedzamos  mērķus, kopā izvērtē paveikto, kopā nonāk pie jauniem  izaicinājumiem, saprotot, ka tas  ir process, nevis pabeigts rezultāts, kurā katra komandas locekļa ieguldījumam, viedoklim ir nozīme.

PAR PIRMSSKOLU


Mīļi gaidīsim ikvienu mazuli mūsu pirmsskolas izglītības iestādē. 

Bērnu uzņemšana notiek visu laiku. Droši mums zvaniet,  nāciet iepazīties ar telpām un pedagogiem! Mēs jūs gaidīsim!

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir pirmsskolas darba laiks?

Pirmsskolas darba laiks ir no plkst. 7.00 - 19.00. No plkst. 8.00  - 18.00 noris darbošanās katram savā grupā, savukārt rītos no plkst 7.00 - 8.00 un vakaros no 18.00 - 19.00 bērni, kuri ierodas agri vai pavada skoliņā ilgāku laku, darbojas kopā vienā grupiņā ar dežūrpedagogu.

No kāda vecuma uzņemam bērnus?

Bērnus uzņemam no 1,5 gadu vecuma.

Kāds ir bērnu skaits grupās?

Lai nodrošinātu individualizētu pieeju, mūsu ikdienas darbs noris piecās grupās, kurās bērnu skaits ir no 8 līdz 14 bērniem atbilstoši vecumposmam.

Kā un kad pieteikties pirmsskolai?

Pieteikties vari tepat mājas lapā. Nedaudz augstāk atradīsi iesniegumu, lai pieteiktu bērnu pirmsskolas izglītības iestādē.

IKDIENAS RUTĪNAS

Otrās brokastis

Viens no rīta rituāliem - kopīgas otrās brokastis, tās bērni ēd savā grupiņā no līdzi paņemtajām brokastu kastītēm.

Rīta aplītis

Gandrīz katru dienu bērni sapulcējas rīta aplī. Tas ir kopā sanākšanas brīdis, lai paskatītos viens uz otru, pateiktu draugiem “Labrīt” un labas dienas vēlējumu, saņemtu pretim draugu labas dienas vēlējumu, kopīgi vienotos par dienā veicamajiem uzdevumiem.

Āra laiks

Ārā dodamies daudz un gandrīz jebkuros laika apstākļos. Āra vidē iespējams apgūt gan burtus un ciparus, gan doties pētnieciskos pārgājienos, gan nodoties futbola spēlei un eksperimentiem ar dubļiem smilšu kastē. Tādēļ bērnu drēbes vakarā, visticamāk, būs netīras, taču vēlme pēc svaiga gaisa, kustībām un eksperimentiem - piepildīta.

Atpūtas laiks

Lai pietiktu spēka pēcpusdienas cēlienam, visi bērni pēc pusdienām dodas atpūsties. Mazākie bērni atjauno spēku miegā, savukārt vecākās grupas bērni bauda kluso laiku, kur pēc muskuļu un prāta atpūtas horizontālā stāvoklī, bērni, kas neaizmieg, var pievērsties klusām un relaksējošām aktivitātēm uz sava matracīša - grāmatu pētīšanai, mandalu likšanai, utml.

Sports un mūzika

Papildus muzicēšanai un sportošanai ikdienas gaitās, divas reizes nedēļā bērni sporto kopā ar sporta skolotāju, savukārt reizi nedēļā muzicē mūzikas skolotājas vadībā. Ja laika apstākļi to atļauj, bērni sporto ārā.

Grupu rutīnas un rituāli

Katrai grupiņai izveidojas savi rituāli un ikdienas rutīnas. Meža pastaigu dienas, gatavošanas dienas, sarunu laiks, kluso darbiņu laiks, lasīšanas laiks, roku mazgāšanas dziesmiņa, īpaši rīta sagaidīšanas un sasveicināšanās veidi, - šos un citus ikdienas rituālus pedagogi un bērni ievieš katrs pēc savām vēlmēm un vajadzībām.


SADARBĪBA AR VECĀKIEM

Tikai strādājot kopā, vienojoties par atbildībām, savstarpēju atbalstu un atklātu komunikāciju, iespējams panākt bērna attīstību jebkurā jomā. Iesaistām vecākus pirmsskolas dzīvē un informējam par to, kas notiek ikdienā, ko bērni apgūst, par kādām tēmām iespējams vakarā ar bērniem parunāt ierastā “kā šodien gāja” vietā. 

Divas reizes gadā vecāki tiekas ar pedagogiem - gada sākumā, lai pārrunātu un kopīgi izvirzītu bērna individuālos mērķus un gada noslēgumā, lai  izvērtētu bērna attīstības dinamiku. Tāpat vecāki tiek aicināti izmantot iespēju pieteikties uz īsajām individuālajām sarunām par sev aktuālu jautājumu ar pedagogu visa mācību gada laikā;

Katru mēnesi vecāki saņem mēneša plānu ar apgūstamo tēmu un sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās;

Ikdienas komunikācijai esam uzsākuši lietot tiešsaistes sistēmu Eliis, kur iespējams uzzināt katras dienas mērķi un pakārtotos uzdevumus;

Sekot līdzi aktualitātēm bildēs vecāki aicināti arī Facebook slēgtajā grupā;

Rīkojam vecāku sarunu vakarus, mācības un tikšanās gan grupu ietvaros, gan pirmsskolas ietvaros, gan individuālās tikšanās ar vadību. Arī šajā attālinātajā laikā, kad kopā pulcēties nav iespējams, domājam par veidiem, kā savstarpēji sazināties un izglītoties - piemēram, attālināti uzdodot jautājumus mūsu psiholoģēm un saņemot video formāta atbildes.

Vecākus iesaistām arī mācību procesā, aicinot viesoties grupās un dalīties ar savām zināšanām un prasmēm. Reizi gadā vecāki rīko pasākumu visas grupiņas bērniem, aicinot bērnus kādā ekskursijā vai pēcpusdienā kopīgi uzspēlējot ģimenes mīļākās spēles.Vecākus aicinām iesaistīties arī praktiskos darbos, piemēram, talkās. Tas notiek ne tikai tādēļ, ka brīžam nevaram iztikt bez palīdzīgām rokām, bet arī tādēļ, ka zinām, cik bērnam svarīgi redzēt, ka arī vecāki ir piederīgi šai skolai un pieņem to, kā savas ikdienas daļu.

PIRMSSKOLAS KOMANDA

Pirmsskolas kolektīvu veido pedagogi, pedagogu palīgi un atbalsta personāls, lai ikdienā  būtu bērniem līdzās, pamanītu, atbalstītu un motivētu bērnus dabīgajā izziņas procesā.

Tāpat kā bērni arī mēs mācāmies ik dienu. Mācāmies efektīvāk plānot savu un grupas darbu, apgūstam jaunas metodes bērnu izglītošanā, pozitīvajā disciplinēšanā. 

Mācāmies kursos, mācāmies viens no otra, mācāmies, uzzināto pārbaudot praksē. Katru nedēļu kopā strādāšanas laikā tiekas gan pedagogi, gan pedagogu palīgi, lai pārrunātu ne tikai jaunāko informāciju, plānotu apgūstamās tēmas, kopīgos skoliņas svētkus un notikumus, bet arī dalītos pieredzē, gūtu kolēģu atbalstu, saņemtu un dalītos zināšanās.


MĀCĪBU PIEEJA

Nelielās pirmsskolas grupas palielina individualizācijas iespēju, kas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Grupas vides iekārtojums aktivitāšu centros un tajos izvietotās spēles un mācību materiāli veicina bērna paša vadītu mācīšanos.

Strādājam pēc principa “mazāk ir vairāk”, nesteidzoties, iedziļinoties, iesaistot bērnus sava darba kritēriju izvirzīšanā, vērtēšanā, un sabalansējot bērna plānoto un pedagoga virzīto darba procesu.

Mums šķiet svarīgi  saglabāt un veicināt bērna dabīgo zinātkāri, rosinot bērnus pašus izdarīt izvēli. Mērķtiecīgi veicinot kritiskā domātāja prasmju attīstību jaunāko  bērnu grupās, vecākajās grupā bērni ir gatavi paši  izvēlēties pētāmās tēmas, kopā ar pedagogu izvirzīt  mācību uzdevumus, veikt apjomīgākus projektus un saplānot darba secību un nepieciešamās darbības, lai nonāktu pie rezultāta. Pedagogi un bērni  šajā procesā ir līdzvērtīgi sadarbības partneri.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.