Cēsu Jaunā skola aicina pievienoties atvērtus un uz sadarbību vērstus skolotājus, kuri novērtē komandas spēku, savstarpēju sapratni un pozitīvu ikdienas gaisotni darbā ar bērniem un jauniešiem.

Aktuālās vakances 2024./25. mācību gadam:

* sākumskolas skolotājs - latviešu valodas skolotājs, 5 - 6.klase (12 kontaktstundas);

* vispārējās pamtizglītības skolotājs - inženierzinību skolotājs, 7. klase (1 kontaktstunda);

* vispārējās pamatizglītības skolotājs - ķīmijas skolotājs, 9. klase (2 kontaktstundas);

* vispārējās pamatizglītības skolotājs - bioloģijas skolotājs, 7. un 9. klase (4 kontaktstundas);

* vispārējās pamatizglītības skolotājs - matemātikas skolotājs 7. un 9. klase (10 kontaktstundas);

* vispārējās pamatizglītības skolotājs - datorikas skolotājs 4.-9.klase (6 kontaktstundas).  

Mūsu skolas priekšrocības:

Vide un attieksme: Cēsu Jaunajā skolā ir profesionāla un godīga darba vide, kurā skolotājs saņem atbalstu un radošu brīvību skolas mācību mērķu sasniegšanai un sava darba veikšanai. Vecāki un skolas vadība novērtē pedagogu ikdienas ieguldījumu. Uzticēšanās pedagogu profesionalitātei un savstarpējā sadarbība ir mūsu ikdienas darba pieeja.

Individuāla pieeja un atbalsts: Cēsu Jaunajā skolā ir nelielas klases (10-18 skolēni), kas ļauj ieraudzīt katra skolēna izaugsmes iespējas un nodrošināt jēgpilnu mācīšanās procesu. Lai efektīvi risinātu ikdienas situācijas, skolotājiem ir pieejams vadības un kolēģu atbalsts. Skolā ir atbalsta personāls - pedagoga palīgi, psihologs, pieejamas individuālas konsultācijas skolēniem.

Profesionālā izaugsme: Cēsu Jaunās skolas skolotāji mācās kopā profesionālās pilnveides un saliedēšanas pasākumos, lai pastāvīgi un patstāvīgi uzlabotu savas skolotāja prasmes un mācību metodes.

Kolektīvs un sadarbība: Tā raksta visos sludinājumos, bet mūsu komanda ir patiešām draudzīga un savstarpēji atbalstoša. 

SIA “Cēsu Jaunā pamatskola” ir sociālais uzņēmums, kura galvenais mērķis ir izglītības iestādes “Cēsu Jaunā vidusskola” (pirmsskola, pamatskola un vidusskola) darbības un attīstības nodrošināšana. Mūsu skolas pamatā ir ideja, ka ikviens bērns var sasniegt savu labāko rezultātu, ja viņam ir piemērota, fiziski un emocionāli droša vide, kur augt, laikam līdzi ejoši pedagogi, kas redz un dzird bērnu un var viņu atbalstīt mācību procesā. Interesē darbs skolā, bet šķiet, ka šī nav īstā vakance? Piesakies te un atnāc aprunāties un apskatīties, kāda izskatās ikdiena skolā, kur valda savstarpēja cieņa bērnu, vecāku un skolotāju starpā. Mēs vienmēr meklējam radošus un mērķtiecīgus cilvēkus, kuriem rūp bērnu izglītība!


Aicinām mūsu komandā


Ja vēlies kļūt par daļu no Cēsu Jaunās skolas kolektīva, droši sazinies ar mums!

Mūsu skolas direktore Kristīne Pujāte ar Tevi labprāt tiksies, lai iepazītos un rastu iespēju sadarboties. Tā kā skolas ikdienas darbs nekad nestāv uz vietas,  mūsu komandā ik pa laikam tiek uzņemti jauni pedagogi un atbalstošais personāls. Nav svarīgi, vai esi latviešu valodas, krievu valodas, bioloģijas vai matemātikas skolotājs. Iespējams, vēlies ar mums kopā realizēt kādas citas idejas. Varbūt darbs skolā Tevi interesē pēc pusgada vai gada! Jebkurā gadījumā  - droši dod par sevi zināt!

Aizpildi informāciju par sevi un tiksimies Cēsu Jaunajā skolā, lai iepazītos klātienē!