Sazinies ar skolu: cesis@jaunaskola.lvBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kā vislabāk es varu uzzināt, kas notiek skolā? 

Visērtākais informācijas ieguves veids ir e-klase. Tai ir lieliska aplikācija, kurā var redzēt plānotās stundas, nodarbību laikus, uzdoto, pārbaudes darbu vērtējumu atšifrējumus (par kuru kritēriju, cik punktus skolēns ieguvis), pedagogu kontaktinformāciju, jaunumus, pieteikt kavējumus utt. E-klasē var rakstīt un saņemt vēstules. Skolotāji e-klasi lieto katru dienu. E-klases vēstules var pāradresēt uz e-pastu, ja tā ir ērtāk. E-pastam pievienojām arī e-klases nelielu video, ko e-klasē var atrast. Ja tomēr ar e-klasi nepietiek, ir jāsazinās ar skolotāju. Ja runa ir par kādu konkrētu mācību priekšmetu, jāraksta vēstule priekšmeta skolotājam. Ja gribas aprunāties, var zvanīt, bet, ja vajag tikties, tad jātiekas. Tieši tāpat iespējams satikties ar klases audzinātāju un skolas direktoru.

Kādu papildus atbalstu skolēns/ģimene var saņemt? 

Bez ierastā mācību procesa, skolēnam ir pieejamas konsultācijas pedagoga norādītajā laikā. Skolēniem sākot ar 5.klasi ir pieejamas individuālās konsultācijas ar pedagogu projekta 'Pumpurs' ietvaros. Par vēlmi skolēnu pieteikt uz individuālo konsultāciju, lūdzu, dot ziņu priekšmeta skolotājam, tad skola sastādīs individuālo konsultāciju plānu, kuru jāapstiprina Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), kas ir projekta 'Pumpurs' koordinators. IKVD apstiprinās plānu tikai tad, ja būs nopietns pamats regulārām individuālajām konsultācijām un tās novērsīs kādus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus vai nesekmību. 1. – 3. klasei ir pieejams arī logopēds, visām klasēm, tostarp vecākiem ir pieejama tikšanās ar skolas psihologu. Psihologs strādā skolā 1-2 reizes nedēļā, vēro mācību stundas, sniedz padomus skolotājiem, kā rīkoties dažādās situācijās. Ja ir vēlme pēc psihologa vērojuma kādam konkrētam bērnam, nepieciešama vienošanās ar skolu un rakstiska atļaujas sniegšana psihologam vērot kādu bērnu konkrēti. Mūsu psiholoģe Inna Rezgale ir ģimenes lietu psihologs, tādēļ spēs palīdzēt arī jautājumos, kas saistīti ar ārpus stundu lietām. Par iespēju aprunāties ar psihologu, jautājiet klases audzinātājai. Citos gadījumos, lūdzu, kontaktēties ar skolas direktoru, lai varam meklēt individuālu palīdzību un atbalstu. 

Kādas ir skolas vērtības un attīstības vadlīnijas?

Skolas centrā vienmēr būs bērns – unikāla, neatkārtojama vērtība un sekošana katra bērna individuālajai izaugsmei. Par skolas attīstību – šobrīd veidojam spēcīgu komandu, kas gatava ilgtermiņā strādāt Jaunajā skolā, mācāmies strādāt kopā kā komanda lielāku un mazāku projektu ietvaros, kas notiek arī attālināto mācību laikā, plānojam lielākus klātienes skolēnu veidotus projektus un pasākumus, strādājam pie vidusskolas izveides un izstrādājam metodiskos materiālus savas skolas un citu skolu pedagogiem. 

Kā novērst pedagogu mainību?

 Diemžēl nekā. Mēs apzināti aicinām savā komandā talantīgus, radošus, entuziastiskus pedagogus, kuri, tajā laikā, ko viņi pavada pie mums, spēj sniegt neatkārtojamu izglītības pieredzi gan skolēniem, gan kolēģiem. Diemžēl un par laimi vienlaicīgi – talantīgi, radoši un entuziastiski cilvēki neatrodas vienā vietā ilgi. Kādam tiek izteikts cits lielisks darba piedāvājums, kāds dodas turpināt studijas, kāds dodas uz ārzemēm, cits izvēlas labāk apmaksātu darbu, kāds pārstrādājas, kāds vēlas ģimenes pieaugumu vai maina dzīvesvietu. Kāds sniedz visu, kas viņam ir, bet pēc tam vēlas no šīs radošās un nebūt ne vieglās profesijas atpūsties. Skolotāja darbs nav nedz viegls, nedz labi atalgots, nedz vienkāršs, tomēr tas sniedz daudz prieka, lielu personīgo izaugsmi un vērtīgu pieredzi. Svarīgi, ka skolēniem cenšamies skolotāju mainību skaidrot, un skolēni to saprot labi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.